Opracowanie projektu – „Przebudowa układu torowego w rejonie ulic Brożka i Rzemieślniczej, adaptacja hali dla potrzeb obsługi tramwajów, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w tym podstacji trakcyjnej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję funkcjonalno–użytkową, zawierająca ocenę wykonalności technicznej, organizacyjnej, prawnej i finansowo - ekonomicznej inwestycji oraz dokumentację przetargową. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego prawa autorskie do tej dokumentacji, udzielenia Zamawiającemu wsparcia projektowego oraz zapewnienia pełnienie nadzorów autorskich. Swoje obowiązki Wykonawca powinien zrealizować zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym projektowanymi postanowieniami umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami branżowymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

31-060 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się