Odbiór odpadów medycznych o kodach: 180102 i 180103 oraz 180109 z punktu czasowego ich składowania tj. z Terenowej Stacji WCK i K SP ZOZ ul. Wrocławska 1-3, 30-950 Kraków

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się