Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z robotami budowlanymi w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0146833 (J.W. Construction Holding S.A.) tj. Narodowe Centrum Tenisa / zabudowa mieszkaniowa zakwalifikowane do III gr. przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 550 kW. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 21-G0/UP/00079 z dnia 25.03.2021 r.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

04-470 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się