Publikacja materiałów reklamowych w drukowanej prasie, w rozgłośniach radiowych oraz na Facebooku w ramach promocji NSP 2021 na terenie województwa pomorskiego