Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór i transport do zagospodarowania w Instalacji, odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzchowo, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości mieszanych (czyli złożonych z części zamieszkałej i niezamieszkałej w ilości ok. 10 na terenie gminy), na których powstają odpady komunalne z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchowo i uchwale Rady Gminy Wierzchowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
2) zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w pojemniki,
3) zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w worki,
4) wyposażenie gminnego PSZOK w kontenery i pojemniki;
5) odbiór i transport zebranych w GPSZOK odpadów do Instalacji,
6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych (200307) organizowana dwa razy w roku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

78-530 Wierzchowo


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się