Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, Gmina Połajewo oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, Gmina Połajewo – w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca będzie zobowiązany w pierwszej kolejności opracować dokumentacje projektowe, uzyskać wymagane warunki, opinie i uzgodnienia, decyzje administracyjne, uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę ( oddzielnie dla każdego z zadań ), a następnie wykonać zaprojektowane roboty budowlane.
Przedmiot zamówienia został opisany na każdą z części w odrębnym Programie Funkcjonalno – Użytkowym
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

65-710 Połajewo


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Połajewo
ul. Obornicka 6a
65-710 Połajewo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się