Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na następujące CZĘŚCI zamówienia:
1) CZĘŚĆ I – świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia oraz usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Bazie Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie,
2) CZĘŚĆ II – świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

10-575 Olsztyn


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. J.Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się