Powrót

Dostawa środków kontrastowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części (pozycje nr 1-3).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym wymagania jakościowe) znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2021 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się