Zakup i montaż infrastruktury do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż infrastruktury do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” współfinansowanego ze środków współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Projekt IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

06-120 Winnica


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Winnicy
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się