Wdrożenie wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu na ul. Wolskiej w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach ul. Wolskiej z ulicami Sokołowską, Płocką i Skierniewicką.
2. Zamówienie obejmuje między innymi:
1) wdrożenie czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem poszerzenia istniejącej nawierzchni peronów tramwajowych zgodnie z dołączonym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
2) dopełnienie wszelkich formalności oraz uzyskanie zgód niezbędnych do rozpoczęcia realizacji prac, a w szczególności opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej i uzgodnienie go w Zarządzie Dróg Miejskich;
3) utrzymanie wdrożonej organizacji ruchu przez okres 18 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego wdrożonej czasowej organizacji ruchu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu (maksymalnie do 24 miesięcy);
4) kalibrację powdrożeniową projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej.
Realizacja prac wskazanych w pkt 1 (za wyjątkiem zakresu dotyczącego podłączenia sterowników zwrotnic ze sterownikiem sygnalizacji), pkt 2 i pkt 3 (w okresie 18 miesięcy) stanowi zakres podstawowy zamówienia. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie wykonania prac określonych w pkt 1 w zakresie podłączenia sterowników zwrotnic ze sterownikiem sygnalizacji, pkt 3 (w okresie kolejnych 6 miesięcy) i pkt 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2021 | 11:00


» Lokalizacja

01-232 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

» Dane nabywcy

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się