1.„Adap. ist. ins. grzew. w bud.Szkoły Pods. w Leśnicy wraz z wyk. przyłącza do sieci gaz.; 2.Adap. ist. inst. grzewczej w bud. Centrum Edu. Eko. w Leśnicy wraz z wyk. przył. do sieci gaz.”