Dostawa materiałów zużywalnych i szkła laboratoryjnego dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 10 części zamówienia

» Opis zapytania

- pakiet nr 1 - Materiały zużywalne wg VWR
- pakiet nr 2 - Materiały zużywalne wg Linegal Chemicals
- pakiet nr 3 - Materiały zużywalne wg Bionovo
- pakiet nr 4 - Materiały zużywalne do analizatora azotu FP-528 wg LECO
- pakiet nr 5 - Szkło laboratoryjne do mineralizatorów Buchi wg Alfachem
- pakiet nr 6 - Szkło laboratoryjne
- pakiet nr 7 - Szkło laboratoryjne wg CHEMLAND
- pakiet nr 8 – Materiały zużywalne wg VITLAB
- pakiet nr 9 – Materiały zużywalne wg CHEMPUR
- pakiet nr 10 – Materiały pomocnicze wg WATERS
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw i określono w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo – cenowy).
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części, nie dopuszcza się jednak dzielenia poszczególnych części, lub składania ofert na wybrany w ramach danej części asortyment.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2021 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się