Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z obszaru bezpieczeństwa antyterrorystycznego i kultury islamu.