Wykonanie remontu lokalu nr 57 w budynku przy ul. Śniardwy 4 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane poniżej:
1.1. branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
- rozbiórkowych;
- posadzkarskich;
- murarsko-tynkarskich;
- stolarskich;
- malarskich;
- wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę.
1.2. branża sanitarna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji lokalowej wod-kan.;
- wymianie urządzeń sanitarnych;
- wymianie armatury sanitarnej;
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i c.w.;
- wywiezieniu elementów z rozbiórki na złom.
1.3. branża elektryczna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
- wymianie tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,
- wykonaniu w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie z przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu: obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych i oświetlenia, osprzętu instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Normy N SEP E-002,
- wykonaniu powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej (zgodnie z przedmiarem robót);
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły z pomiarów, schemat ideowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy wykonanej instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się