Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z technikami sprzedaży oraz fakturowaniem dla Uczestników Projektu: „Aktywizacja Plus”.