Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu doskonalenia zawodowego w formie szkolenia online wraz z opracowaniem materiałów dydaktyczno-metodycznych oraz webinarium