„Usługa żywienia pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta G. Załogi hospitalizowanych w oddziale zlokalizowanym w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach”

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 4.2 SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2021 | 08:00


» Lokalizacja

40-052 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się