Roboty związane z zakupem i ułożeniem płyt typu Jumbo na drogach będących w zarządzie gminy Bytów w 2021 r.