Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych w Katowicach

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych w Katowicach
Część I - Utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Rynku w budynku
C4.
Część II - Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych w Katowicach przy pl. Wolności, pl.
Andrzeja, pl. Miarki, pl. Szramka, pl. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców w podziemiach Archikatedry pw.
Chrystusa Króla, pl. Miast Partnerskich, ul. Panewnickiej, w Parku Boguckim.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru
określają:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ,
- specyfikacja techniczna dla usług załącznik nr 7 do SWZ oraz załącznik 7a do SIWZ
- wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9a i 9b do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.04.2021 | 08:30


» Lokalizacja

40-098 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
Młyńska 4
40-098 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się