Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe polegające na wykonaniu izolacji termicznej stropu i ściany w budynku Pałacu w Rozwienicy,
Wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi drewnianych sosnowych w okleinie dębowej, wykonanie podłogi na legarach z poszyciem z płyty OSB gr. 3 cm, demontaż, dostawę i montaż nowego świetlika nad klatka schodowa.
Izolację należy wykonać z wełny mineralnej samorozprężnej o łącznej grubości 30 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 0,035 W/mK .
W celu ograniczenia mostków cieplnych izolację należy wykonać jako dwuwarstwową (układ wzdłuż i w poprzek).
Powierzchnia izolacji 196,51 m2.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

37-565 Roźwienica


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się