Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych pozostających w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 5 części, w ilości do wyczerpania kwoty przeznaczonej na każda część.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych pozostających w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 5 części, w ilości do wyczerpania kwoty przeznaczonej na każda część tj.:
Część 1: BOM-1 – 9.720,00 zł brutto
Część 2: BOM-3 – 21.600,00 zł brutto
Część 3: BOM-4 – 16.200,00 zł brutto
Część 4: BOM-5 – 32.400,00 zł brutto
Część 5: BOM-6 – 43.200,00 zł brutto
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości zamówienia - na rachunek bankowy Zamawiającego, konto nr: 80 1020 2892 0000 5002 0590 1659 tj.
Część 1: BOM-1 – 486 zł brutto
Część 2: BOM-3 – 1.080,00 zł brutto
Część 3: BOM-4 – 810,00 zł brutto
Część 4: BOM-5 – 1.620,00 zł brutto
Część 5: BOM-6 – 2.160,00 zł brutto

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2021 | 11:00


» Lokalizacja

31-319 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się