Remont, konserwacja i uzupełnianie urządzeń odwodniających ulice gminne na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w roku 2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące m. in. prace przygotowawcze i wykończeniowe (roboty przygotowawcze i ziemne, rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30cm, rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7, 35x35x5 oraz z kostki brukowej gr 6 cm), odtworzenie nawierzchni z masy bitumicznej, kostki betonowej gr. 6 i 8 cm oraz z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm na podsypce cementowo–piaskowej, wykonanie napraw kanałów odwodnieniowych, czyszczenie przykanalików, przepustów, ewentualna wymiana kręgów w studniach chłonnych, napraw rowów odwadniających wg wskazań Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2021 | 11:30


» Lokalizacja

04-713 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer
UL. Żegańska 1
04-713 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się