Opracowanie dokumentacji projektowej dla działek od nr 28/5 do 28/16 w m. Klępino obręb ew. 07 oraz wykonanie roboty budowlanej dla ETAPU I celem zasilenia w energię elektryczną działek 28/6, 28/10, 28/12, 28/14

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla działek od nr 28/5 do 28/16 w m. Klępino obręb ew. 07 oraz wykonanie roboty budowlanej dla ETAPU I celem zasilenia w energię elektryczną działek 28/6, 28/10, 28/12, 28/14

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator sp. z o.o., Jacka Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się