Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 19 w Gdańsku, ul. Batorego”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się