Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Skarbowa 1
73-110 Stargard
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiat Stargardzki
Skarbowa 1
73-110 Stargard
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się