Dostawa zestawów do obrazowania zmian w tętnicach wieńcowych i zestawów do zamykania ubytków

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów do obrazowania zmian w tętnicach wieńcowych i zestawów do zamykania ubytków (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz tabelą parametrów granicznych i oceny jakościowej stanowiącymi Załączniki nr 1.1-1.3 i 3.1-3.3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości składania zamówień częściowych:
Zadanie nr 1 – Zestaw do obrazowania wewnątrznaczyniowego i oceny fizjologicznej podczas koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej Core Mobile
Zadanie nr 2 – Zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych
Zadanie nr 3 – Zestaw do wykonywania OCT (optycznej tomografii wewnątrzwieńcowej) kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem OFDI Lunawave

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2021 | 09:30


» Lokalizacja

20-049 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się