„Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego – etap II: mapa zasadnicza – aktualizacja mapy zasadniczej”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Powiat Płocki
Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się