Budowa stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej V+100 m3 wraz z przewodami międzyobiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej V+100 m3 wraz z przewodami międzyobiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska ” w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Załuski” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej oraz rysunkach pomocniczych, które stanowią załączniki do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-142 Załuski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się