Wykonanie remontu lokalu nr 44 w budynku przy ul. Kolberga 3 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
a) Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
• rozbiórkowych
• posadzkarskich
• murarsko-tynkarskich
• stolarskich
• malarskich
• wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę
b) Branża sanitarna: obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu:
- wymianę urządzeń sanitarnych
- wymianę armatury sanitarnej
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i c
- wymianę kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarn. gaz.
- wymianę kurka gazowego
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom
c) Branża elektryczna obejmuje remont instalacji elektrycznej dla lokalu zgodnie z przedmiarem robót. Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych powykonawczych w tym: rezystancji izolacji obwodów, impedancji pętli zwarcia wraz z rysunkami powykonawczymi instalacji elektrycznej tj: rysunkiem rozmieszczenia osprzętu i urządzeń elektrycznych oraz schematem ideowym instalacji elektrycznej .
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się