Wykonanie remontu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Rzymowskiego 45 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
a) Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
• rozbiórkowych
• posadzkarskich
• murarsko-tynkarskich
• stolarskich
• malarskich
• wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę
b) Branża sanitarna: obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji lokalowej wod-kan
- wymianie urządzeń sanitarnych,
- wymianie armatury sanitarnej,
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i c.w.,
- wywiezieniu elementów z rozbiórki na złom.
c) Branża elektryczna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system
TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi
obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia;
- wymianie tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki
modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy;
- wykonanie w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie
z przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu:
obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych i oświetlenia, osprzętu
instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi
Normy N SEP E-002;
- wykonanie powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej (zgodnie
z przedmiarem robót) i dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły
z pomiarów, schemat ideowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy
wykonanej instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się