Modernizacja obiektu Rapid

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
modernizacji boisk na terenie obiektu RAPID w Katowicach przy ul. Stęślickiego 6, działki nr 17/3, 22/2, 80/66, 80/72, 23/3, 217/15, 79/2, 21/2, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
1. Projekt budowlany pn. „Modernizacja obiektu RAPID”
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

40-425 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
ul. Z. Nałkowskiej 10A
40-425 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się