DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBIERANIA KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY ORAZ PŁYNÓW DO AFEREZ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:
Zadanie nr 1 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics – w ilości 600 szt.
Zadanie nr 2 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym AMICUS – w ilości 450 szt.
Zadanie nr 3 - Roztwór antykoagulacyjny do aferezy automatycznej ACD(A) w workach a’500 ml - w ilości 1000 szt.
Zadanie nr 4 – Natrium chloratum 0,9% w workach a’500 ml – w ilości 1000 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2021 | 12:00


» Lokalizacja

45-372 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Kośnego 55
45-372 Opole
telefon: (77) 4410820
fax: Brak
email: sekretariat@rckik-opole.com.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się