"Dostarczenie danych pomiarowych do PSE SA zgodnie z wymogiem umowy przyłączeniowej"