DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO ORAZ WYNAJMEM SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TERMOSEM NA POTRZEBY REMONTÓW DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ PORĄBKA W 2021R.