Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoż przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn. „Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoż przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę studni ssawnej z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokości 4,45 m, wyposażoną w króciec przyłączeniowy do węża strażackiego 110 mm,
2) budowę rurociągu zasilającego o parametrach PE DN 315 mm i długości 40,5 m, z wlotem zabezpieczonym koszem ssawnym na dnie zbiornika o średnicy nominalnej DN 300 mm,
3) budowę zjazdu z drogi publicznej, usytuowanego prostopadle do osi drogi głównej o szerokości 3,5 m i nawierzchni z kruszywa łamanego,
4) budowę placu prostokątnego o wymiarach 20,0 x 20,0 m, o nawierzchni utwardzonej kruszywem łamanym,
5) utwardzenie kruszywem łamanym pobocza zjazdu i placu, o szerokości 0,75 m.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

10-516 Olsztyn


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Powiat Olsztyński
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
telefon: 895272130
fax: Brak
email: starostwo@powiat-olsztynski.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się