Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu (...)