Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. 136/4, 136/5, 136/6, 231/12, 228/5 przy ul. Bocznej w m. Świebodzin

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. 136/4, 136/5, 136/6, 231/12, 228/5 przy ul. Bocznej
w m. Świebodzin

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Sobieskiego 27, 66-200, Świebodzin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się