Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników
wytwarzanych przez firmę Lonza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby
odczynników został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi
Załączniki nr 2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie
analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian
ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których kontynuacja
wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2021 | 11:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się