Powrót

Wykonanie dokumentacji projektowej dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dedykowanego oświetlenia następujących przejść dla pieszych w technologii LED
w Inowrocławiu zlokalizowanych u zbiegu ulic:
1) Jacewska i Glinki - 2 przejścia,
2) bpa Antoniego Laubitza i Plebanka - 2 przejścia,
3) Wojska Polskiego i Emilii Plater - 2 przejścia.
Zasilanie z istniejącego oświetlenia dla:
1) przejść przy zbiegu ulic: Jacewska i Glinki – zasilanie z oświetlenia Skweru mjr Wacława Szewielińskiego (własność Miasta),
2) przejść przy zbiegu ulic: Jacewska i Glinki – jedno przejście - zasilanie z oświetlenia Skweru Andrzeja Szwajkerta, drugie przejście – zasilanie z oświetlenia Skweru Sybiraków (własność Miasta),
3) przejść przy zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Emilii Plater – zasilanie z oświetlenia
ul. Wojska Polskiego (własność Miasta).
Dokumentacja powinna zawierać:
1) 4 egz. projektu budowlanego,
2) po 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu robót,
3) 1 egz. całości w wersji elektronicznej.
Do Wykonawcy należy:
1) zakup map geodezyjnych do celów projektowych,
2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym z zarządcami dróg,
3) uzgodnienie projektów na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
4) dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę w Starostwie Powiatowym.
Termin wykonania: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2021 | 14:50


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się