Wykonanie remontu lokalu nr 28 w budynku przy ul. Grażyny 8 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
I. podłogi- pokoje, przedpokój, łazienka , wc
w pokojach, przed pokoju, łazience, wc, zdemontować listwy przyścienne, usunąć
parkiet, terakotę wraz z podłożem. Podłogi zniszczone, zagrzybione, zawilgocone,
sadza na całej powierzchni. Należy usunąć całą podłogę w celu osuszenia stropu po
pożarze i akcji gaśniczej
II. stolarka drzwiowa
Usunąć stolarkę drzwiową z całego lokalu , poza drzwiami wejściowymi
III. okładzina ceramiczna na ścianach w łazience i wc
Skuć na całej powierzchni , usunąć z lokalu
IV. sufity i ściany ,
Skuć tynki na całej powierzchni ścian i sufitów w celu osuszenia, odkażenia ścian,
usunąć z lokalu
V. Szafy wnękowe, szafki, pawlacze
Zdemontować i wynieść z lokalu.
VI. pozostałe roboty:
Usunięcie , wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, posprzątanie całego
lokalu
Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanie zgodnie z przedmiarami, zakresem robót, załączonymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną.
b) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych, doprowadzenie odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych.
c) oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie placu budowy.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. Nr 170 z 2006r. poz. 1217.

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuka budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków i zniszczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
1.1. Branża sanitarna:
- Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem.
- Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
- Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową.
- Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych.
- Demontaż baterii zmywakowej ściennej.
- Demontaż szafki kuchennej zlewozmywakowej.
1.3. Branża elektryczna:
Zakres prac polega na demontażu istniejącej, zniszczonej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z osprzętem, wykonany łącznie ze skuwaniem tynków. Roboty elektryczne obejmują demontaż 136 m przewodów podtynkowych, 9 szt. puszek odgałęźnych p/t, 17 szt. puszek końcowych p/t, 11 szt. gniazd wtykowych p/t, 5 szt. wyłączników jednobiegunowych p/t, 1 szt. wyłącznik świecznikowy p/t, 2 szt. podstaw bezpiecznikowych ceramicznych 25 A, tablicę licznikową oraz oprawę ceramiczną w WC.
Zdemontowane elementy instalacji elektrycznej nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania , należy oddzielić od gruzu, posegregować oraz wywieść w miejsce przyjmowania odpadów budowlanych celem ich utylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się