Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Metale
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

GMINA PNIEWY
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się