Leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora na potrzeby PSZOK Składowisko

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora, zwanej w dalszej części SIWZ Ładowarką.
Szczegółowy opis danych technicznych Ładowarki zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – SOPZ
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – do 90 dni od dnia podpisania umowy.
Czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania Ładowarki potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
Liczba rat leasingowych: 59
Minimalny okres rękojmi i gwarancji Ładowarki – 3 lata lub 6000 mth pracy uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

61-827 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się