Świadczenie usług w zakresie zarządzenia i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 1342 z późn. zm.)
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK
2) Bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Sekcji Finansowo –Ekonomicznej i Stanowiska ds. kadr i płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym
3) wyznaczy dedykowanego opiekuna
4) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za Zarządzanie, i opłat za osiągnięty wynik
5) Zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze wiązane z PPK
3. Zamawiający według stanu na dzień 01.01.2021 roku zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 42 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
• ≥39 lat – 6 osób
• 40-44 lata – 10 osób
• 45-49 lat – 6 osób
• 50-54 lata – 7 osób
• 55-59 lata –6 osób
• ≤60 lat –7 osób

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

22-500 Hrubieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się