Wykonanie analiz możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla czterech budynków, zgodnie z ustawa z 19 lipca 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).

» Opis zapytania

W zakres opracowania wchodzi:
1. Wykonanie analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji w budynku Ratusza przy al. Ratuszowej 36 w Inowrocławiu, zgodnie z ustawa z 19 lipca 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).
2. Wykonanie analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu, zgodnie z ustawa z 19 lipca 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).
3. Wykonanie analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 w Inowrocławiu, zgodnie z ustawa z 19 lipca 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).
4. Wykonanie analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji w budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60
w Inowrocławiu, zgodnie z ustawa z 19 lipca 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).

Dokumentacja techniczna winna zawierać (3 egz.):
- każda analiza powinna zawierać opis możliwości lub opis braku możliwości dostępu do wszystkich kondygnacji w budynku osobom ze szczególnymi potrzebami oraz kalkulację kosztową;
- niezbędne uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów m.in. konserwatorem, strażakiem itp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się