Wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania „Budowa stanowiska transformatora blokowego rezerwowego" dla PGE GiEK S.A. - oddział Elektrownia Bełchatów