Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” z podziałem na części. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2021 | 08:00


» Lokalizacja

40-052 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się