Odbiór odpadów COVID-19

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy odbiór, transport i utylizację odpadów powstałych w wyniku czynności realizowanych przy osobach podejrzanych o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem (ustniki, środki ochrony indywidualnej).
Odbiór odpadów z lokalizacji:
1. KWP Opole ul. Oleska 93-95 - 30 worków 60 l
2. KMP Opole ul. Powolnego 1 - 2 worki 60 l
3. KPP Kluczbork ul. Katowicka 14 - 2 worki 60 l
4. KPP Olesno ul. Klonowa 1a - 8 worków 60 l
5. KPP Kędzierzyn- Koźle ul. Wojska Polskiego 18 - 15 worków 35 l
6. KPP Prudnik ul. Skowrońskiego 39 - 10 worków 35 l

Szacowana waga wszystkich odpadów to ok. 60 kg.

1.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności, niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
2.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów własnym transportem samochodowym, przystosowanym do załadunku, przewozu i rozładunku odpadów w terminie 5 dni roboczych od daty zlecenia usługi.
3.Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność prawną za odpady od momentu ich załadowania na samochód.
4.Wykonawca przekaże informacje Posiadaczowi odpadów co najmniej jeden dzień przed odbiorem odpadów,
dotyczące:
- dnia i godziny przyjazdu transportu po odbiór odpadów,
- numeru rejestracyjnego pojazdu, który przyjedzie po odbiór odpadów,
- danych firmy (nazwa, adres, nr rejestrowy BDO), która przejmie odpady od transportującego,
- adresu składowania odpadów podmiotu przejmującego odpady,
5.Wykonawca zobowiązuje się do zatwierdzenia i posiadania przez pracownika wykonującego transport odpadów
zatwierdzonej karty przekazania odpadów podczas transportu do podmiotu przejmującego odpady (kartę przekazania odpadów w systemie BDO wystawia zamawiający).
6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Posiadacza odpadów o konieczności dokonania korekty karty
przekazania odpadów, jeśli taka konieczność nastąpi.
7. Gospodarowanie i transport odpadów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
8.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za zrealizowane odbiory w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

45-077 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się