Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem jest zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie. Budynek zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 790 w obrębie 0005 – Rożniatów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych. Część 2 obejmuje wykonanie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku do trzech lat życia.
W części 1 zamówienia: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; wykonanie sufitów, ścian i posadzek; montaż stolarki i ślusarki; wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych; budowa wiaty rekreacyjnej; wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji przyzywowej, instalacji monitoringu; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz hydrantowej; wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej i kanalizacyjnej.
W części 2 zamówienia: wykonanie nawierzchni tartanowej o powierzchni 191,1m2; wykonanie ogrodzenia
o długości 40,70 mb; dostawę wraz z montażem urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

37-205 Zarzecze


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zarzecze
ul. Długa 7
37-205 Zarzecze
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się