Przetarg roczny - Transport broszur ogólnopolskich (19-01-2021)

» Opis zapytania

Zapytanie dotyczy wyceny transportu broszur, odbiór i dostawa całego nakładu.
Nakłady dla poszczególnych akcji - porównywalne. W załączniku tabela z adresami dostaw z ostatniej promocji Luty.

Wycena dotyczy transportu 1 sztuki/egzemplarza broszury.

Planowana ilość akcji w 2021r.: 7.
Przewidywany nakład dla 1 akcji promocyjnej w 2021 r.
Nakład dla BRW SA: 2 000 000- 2 500 000 egz.
Nakład dla Meble -BRW: 2 500 000- 3 000 000 egz.

Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od zmieniających się potrzeb.

Paczki pakowane po 250 egz., waga paczki 5.45 kg.
Pełna paleta 29.250 egz. (663 kg).
Wymiary paczki: 20cm x szer. 30 cm x wys. 15cm.

Termin płatności - 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi TSL

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się