Dostawa odczynników chemicznych

» Opis zapytania

Dostawa odczynników chemicznych

Lp. Nazwa (opis) przedmiotu zamówienia Jedn. miary Ilość Producent
1. 'Wieloelementowy r-r wzorcowy do ICP IV (23 pierwiastki w rozcieńczonym HNO3) Certipur®
(100ml)
(ICP multi-element standard solution IV, (23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l)
Szt. 1
2. 'Wz-c ICP: wielopierwiastkowy r-r wzorcowy 5 TraceCERT®, w 10% HNO3
100ml
(Multielement standard solution 5 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid)
Szt. 2
3. 'Wieloelementowy r-r wzorcowy 6 do ICP TraceCERT®, 23 pierwiastki, 100mg/L każdego w HNO3 i HF
100ml
(Multielement Standard Solution 6 for ICP
TraceCERT®, 23 elements, 100 mg/L each in nitric acid and hydrofluoric acid)
Szt. 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

15-351 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się